На урока по химия Иванчо объркал реактивите и приготвил друг разтвор. Пъхнал си пръста — и той престанал да се сгъва. Занесъл колбата вкъщи и разказал на дядо си. Дядо му му дал сто лева и взел колбата. На сутринта Иванчо се събудил, а под възглавницата лежат още триста лева — от баба.