Търговски пътник възразява, че му искат много за стаята.

— Но там има течаща вода!

— Аз да не съм пъстърва.