Смях и мъдрост през вековете (Александър Гиргинов)