Отговор

Учителят. Всички тела от топлината се разширяват, а от студа се намаляват. Кой ще ми каже един пример?

Ученикът. Дните, учителю. Зиме от студа са по-къси, а лете от горещините по-дълги.

Поправил се

— Как прекара днес в училище, сине?

— Добре, татко.

— Не стоя ли наказан прав на чина?

— Не, татко, защото днес учителят ми каза да изляза и да стоя до стената.

Наддумване

Трима приятели се препират за дълголетието в техните родове.

Първият. Аз мисля, че нашият род държи преднина по дълголетие. Например моят дядо умря на сто и десет години.

Вторият. На сто и десет години ли? Та това е нищо. Моята леля умря на сто и петдесет години.

Третият приятел мълчи.

Първият и вторият (към третия). Е, ти защо мълчиш? Какво ще кажеш?

Третият. Няма какво да кажа… Още никой не е умрял от нашия род.

Най-умният

На една улица в един град имало три шивачници. Шивачите се надпреварвали кой по-добре да препоръча шивачницата си.

Единият сложил надпис с големи букви: „Тука е най-добрият шивач на града!“

Другият окачил още по-голям надпис: „Тука е най-добрият шивач на света!“

Третият сложил най-скромен, но най-умен надпис: „Тука е най-добрият шивач в тая улица!“

Заслужен отговор

Едно момченце забавлявало гости с остроумни въпроси и отговори. Един надменен гостенин казал на съседа си:

— Обикновено остроумните деца, като станат възрастни, изглупяват!

Детето чуло тия думи и отговорило:

— Господине, сигурно сте били много остроумен, когато сте били малък.

Ленивият ученик

Учителят дава на учениците да напишат свободно съчинение за „Ленивия ученик“. Гошко написва заглавието в тетрадката си, прескача две празни страници и на края на тетрадката написва: „Ето това е ленивият ученик“.

В училище

Учителят. Кажи, Бързаков, кои насекоми събират мед?

Ученикът. Които имат хобот.

Учителят. А кои имат хобот?

Ученикът. Пчелата, слонът и други подобни.

Точно и ясно

Малката Милка изгубила из навалицата баща си. Отишла при един чичко и го попитала:

— Чичко, не си ли виждал един баща, който да върви, без момиченце, голямо колкото мене?

Успокоен

— Мамо, може ли да бъде наказан човек за неизвършена постъпка?

— Не.

— Тогава мога да бъда спокоен, задето не съм си написал домашните задачи.

Мишеловец

— Какво правиш, Тропанчо?

— Ловя мишки.

— Много ли улови?

— Ако хвана и тази, която дебна, ще си имам едничка.

Разбрали се

— Добър ден, бабо!

— У Стойкини, дядо.

— Добър ден, бабо!

— Бебенце си има, дядо.

— Добър ден ти казвам!…

— Момченце, е дядо…

— Ти си оглушала.

— Да са живи и вашите, дядо!…

Пестеливи българи

Станю и Миню били добри съседи. Станю бил пестелив, Миню два пъти по-пестелив. Станю хитрувал, ала и Миню не падал по-долу.

Една вечер Миню отишел у Станюви на гости. Като заприказвали, Станю се дигнал от мястото и „пуф“ — изгасил ламбата.

— Защо, угаси ламбата, Станю? — попитал Миню.

— Да не се хаби светилото — отговорил Станю. — И в тъмното можем да разговаряме. Няма да броим пари я!

Приказвали, що приказвали двамата съседи, дошло време да се разделят. Станю запалил ламбата да изпрати съседа си. Но гледа той и не вярва на очите си — Миню седи на стола по бели гащи…

— Каква е тая работа, бе Миню? — попитал Станю. — Защо си по бели гащи?

— Да не се хабят потурите. И тъй и тъй в тъмнината се не вижда, защо да се изтриват по стола!