Интернет

Онлайн дискусия в Русия на тема "Въпроси към президента". Своето питане задава пореден анонимен потребител:

— Владимир Владимирович, а на Вас не Ви ли омръзна да отговаряте на анонимни въпроси?

Путин отговаря:

— Специално за Игор Петрович, номер на личната карта 216 401 980, гр. Мурманск, ул. "Ленина" №36, вход 1, ет. 4, ап. 16, отговарям: Не, не ми омръзна.

— Какво работиш?

— Помагам на хора в неравностойно положение…

— О! В някой дом или?

— Системен администратор съм…

Срещат се двама приятели. Единият нещо не е в настроение:

— Ще се развеждам. Не се разбираме нещо с жената…

Минало време. Срещат се пак. Оня вече весел:

— Какво стана? Разведе ли се?

— А, не. Повреди се компютърът. Седнахме с жената, пийнахме, поприказвахме… тя не била лош човек.