Полицаи

След тежка катастрофа, полицай говори назидателно на зяпачите:

— Виждате ли колко е важно да си слагате коланите!? Ето, вижте го тоя без колан… на кайма. А оня, дето си е сложил колана - като жив…