Роми

Какво прави циганин като седне пред компютър?

Рови се в Recycle Bin.