Цигани

Какво прави циганин като седне пред компютър?

Рови се в Recycle Bin.

Манго и Айшето се женят. През първата брачна нощ Манго казва:

— Айше, а дано да си девствена!

Айше:

— А дано, ама надали…