Чукчи

На чукчата му попаднали отнякъде сума пари, и к'во да ги прави — вложил ги в банка. Здрав влог, едър спестител един вид, изпращат го с уважение.

На другия ден обаче чукчата пак пристига в банката.

— Тегля си парите.

— Ама как, ама защо…

Тегли и това е. Ама си ги иска и в чисто нови банкноти. Какво да го правят — клиент. Нареждат му един куп нови банкноти. Сяда в един ъгъл, брои ги, и отива пак на касата.

— Пак ги внасям.

Клиент, какво да го правят… Издават му нова книжка, изпращат го с уважение. На излизане чукчата вика:

— Утре пак ще дойда да си ги преброя.

Седи чукча насред океана и лови риба.До него изплува американска подводница. Отваря се люка и капитанът пита:

— Къде е базата на руските подводници?

Чукчата махва с ръка:

— Нататък.

Американецът се провиква към мостика:

— Курс 202.

Подводницата се потапя и отплува.

След половин час изплува руска подводница и капитанът й пита:

— Чукча накъде отидоха американците?

Чукчата отговаря:

— Курс 202.

Капитанът на руската подводница:

— Чукча не се бъзикай, посочи с ръка.

Отишъл чукчата на екскурзия в Африка. Връща се след един месец и съплеменниците го разпитват:

— Видя ли някоя зебра?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Ами, като елен, само че черно-бяло.

— А жираф видя ли?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Ами, като елен, само че с много дълга шия и на петна.

— А крокодил видя ли?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Е, северния елен няма нищо общо с крокодила.