Деца, ученици, студенти

Момченце не проронило нито дума, докато не навършило 6 години. Детски лекари, психиатри, логопеди — никой не успял да помогне.

Изведнъж един ден на обяд момченцето се сопва:

— Тия пържени картофки са гадни!

Майка му се шашардисала и като й преминала първоначалната радост, казала:

— Сине, ама ти си можел да говориш, защо досега не казваше нито дума?

— Досега всичко си беше наред!

— Петърчо, излизай от водата!

— Защо, мамо, студено ли ми е?

— Не, гладен си.

— Тате-е-е-е, какво значи да си мъж?

— Ами… това е силен човек, който те обича, пази и се грижи за своето семейство.

— Страхотно! Искам да стана мъж като мама!

Група деца стояли и гледали съсредоточено как един поп поправял един стол. Приближило се тяхно приятелче и им казало:

— Хайде да си играем.

Едно от децата прошепнало:

— Ш-ш-ш-т, тихо, седни тук да видим какво казват поповете като си ударят пръста с чука…

Вече поотраснал юноша се прибира вечерта вкъщи с току-що поставена обица на ухото. Баща му въздъхнал тежко и казал:

— Сине, сине, обици носят пиратите и гейовете. Сега ще отворя вратата на къщата и дано отвън да има кораб…

Майка с количка влиза в магазин и оставя за по-удобно количката отвън.

В количката лежи момченце и ругае:

— Гледай я сега тая, как ме заряза тука пред магазина, мама му стара, може някой да ме открадне, може да се напикая, може… а бе мама му да е…

Покрай количката минава някакъв мъж, чува какви ги говори бебето и изненадано се приближава към количката:

— Ти си толкова мъничък, навярно дори и не можеш да ходиш още, а как псуваш като каруцар…

Детето вдига невинен поглед към него и тихичко казва:

— Чичко, а ти можеш ли да ходиш?

— Да, аз съм голям и мога да ходя.

— Ми ходи на майната си бе…

Момченце пита баща си:

— Тате, ако те нападне тигър, какво ще правиш?

— Ще го разкъсам на части, мамка му…

— А ако те нападне лъв?

— Ще го прогоня с ритници, мамка му…

— А ако те нападнат едновременно и лъв, и тигър?

— Ще ги пребия, мамка им…

Момченцето замислено:

— И какво излиза, че само от мама те е шубе…

В зоологическата градина пред клетката на маймуните.

— Тате, това мъж ли е?

— Не, това е самец. Мъжът трябва да има пари…

Една жена има любовник, който я посещава у тях, когато мъжът й е на работа. Един ден 9-годишният й син се скрива в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът й се връща от работа и тя скрива любовника в гардероба.

Детето: „Тук е тъмно“.

Любовникът: „Да, така е“.

Детето: „Имам бейзболна бухалка“.

Любовникът: „Много хубаво“.

Детето: „Ще я купиш ли?“.

Любовникът: „Не, благодаря“.

Детето: „Отвън е баща ми“.

Любовникът: „Добре, колко искаш?“.

Детето: „250$“.

Скоро това се повтаря и детето и любовникът отново са заедно в гардероба.

Детето: „Тук е тъмно“.

Любовникът: „Да, така е“.

Детето: „Имам ръкавица за бейзбол“.

Любовникът си спомня миналия път и пита: „Колко искаш?“.

Детето: „750$“.

Любовникът: „Става“.

След няколко дни бащата казва на детето: „Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да поиграем“.

Детето казва: „Не мога, продадох ги“.

Бащата пита: „За колко ги продаде?“.

Детето казва: „За 1000$“.

Бащата казва: „Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата и ще се изповядаш“.

Отиват на църква, бащата води детето в изповедалнята и затваря вратата.

Детето казва: „Тук е тъмно“.

Свещеникът: „А-а, не започвай отново!“.

По време на вечеря:

— Защо се подсмихваш сине?

— Казаха ми в училище един смешен виц.

— Кажи го де.

— Не мога, малък съм още…

В автобус пътуват баща, майка и десетгодишният им син. Любопитното момченце гледа навън и съобщава: „Мамо, виж — крава!“, „Мамо, виж — дърво!“, „Мамо, виж — щъркел!“, „Тате, виж — блондинка!“.

В начално училище идва инспектор и сяда до Иванчо. Младата учителка пише изречение на дъската и пита:

— Кажете, деца, кой е подлогът в изречението?

Накрая на изречението изпуска тебешира, вдига го и пита:

— Кой ще отговори?

Иванчо вдига енергично ръка.

— Кажи, Иванчо.

— Страхотен задник!

— Марш навън! След часовете при директора!

Иванчо си прибира нещата и казва сърдито на инспектора:

— Чичко, а ти като не знаеш отговора — по-добре не подсказвай…