— Иванчо, вярно ли е, че учителката вчера извикала баща ти, за да се оплаква от теб?

— Вярно е. А пък днес извика мама, за да се оплаче от поведението на татко.