На електрически стълб висят двама електротехници и разгорещено се препират. Отдолу минава баба и ги пита:

— Защо се карате? Недейте така!

Единият от техниците казва:

— Бихте ли донесли до стълба е-ей онази жица?

И когато бабата се спира под тях с жицата в ръка, същият електротехник се обръща към колегата си:

— Видя ли бе? Видя ли, че това е нулата?!