Пощальон понечва да влезе в двор да достави пратка. Отвътре се чува свиреп лай на голямо куче. Стопанката казва:

— Влезте, не се притеснявайте, той е кастриран.

— Аз всъщност се притеснявам да не ме ухапе…