— Колко души работят във вашата фирма?

— 26 с шефа.

— А без шефа?

— А-а, без шефа никой не работи…