В психиатрията един от терапевтите си седял в кабинета и изведнъж видял един човек да лази с кабел в устата. Докторът попитал търпеливо:

— Ти кученце ли си? В устата си кокалче ли имаш?

— Не, аз съм от техниците. Дошъл съм да ви оправя интернета.