Звъни се в болницата:

— Ало, интересувам се за болния Иванов от шеста стая?

— Да, само да намеря картона, да, значи счупеното зараства добре, след три дена махаме гипса.

— А, ще се наложи ли допълнително наблюдение?

— Да, две, три седмици ще ходи на ултразвук.

— А, кога ще го изпишат?

— След седмица, а вие роднина ли сте на Иванов?

— Не, аз съм Иванов, само че, в тая шиб*на болница, никой нищо не ти обяснява…