На спешния телефон се обажда развълнуван мъж:

— Тук един камион блъсна жена!

— Какъв е адреса, господине?

— Улица Тунджа 24, 26, 28, 30 и 32…