Лорд Джон седи на фотьойла, чете вестник. Лейди Джейн със сърдита нотка в гласа:

— Милорд, нашата прислужница е бременна!

— Че това си е нейна работа — отвръща невъзмутимо лордът.

— Да, но детето е от теб!

— Че това си е моя работа.

— Но тогава аз какво да правя???

— Че това си е твоя работа.