През вратата на кръчмата с трясък влита запъхтян човек и вика:

— Иванееееее! При жена ти има чужд мъж!!!

Един от посетителите веднага скача от стола и хуква към вратата. Спира се наполовината път, и си мърмори:

— Абе, май трябва да си лекувам нервите. Нито съм Иван, нито съм женен…