Съдят шофьор на камион, прегазил 52 души. Той обяснява:

— Спускам се аз по наклон, улицата е тясна, карам бавно, но изведнъж ми отказаха спирачките, и камиона се понесе надолу. Гледам, от дясната страна на улицата вървят 50 човека, а от лявата двама, и трябваше да избирам…

— Ако бях аз, щях да предпочета да прегазя само двамата — вметнал съдията.

— Е, да, де. И аз така прецених, и насочих камиона наляво, ама тъкмо прегазих първия, когато втория, неговата мама, ме видя, и побягна надясно…