Един кон влиза в бар и поръчва:

– Барман, дай една лимонада.

– А не искаш ли уиски?

– Не, с каруцата съм.