Табела в зоологическата градина:

– Моля не плашете щрауса, подът е бетонен.