Наемен убиец звъни по телефона на работодателя си и дава отчет за работата:

— Здрасти, шефе! Задачата е изпълнена! Клиентът е готов!… Шефе, наложи се да премахна нежелан свидетел!… А бе, някаква стара тъпачка в черно наметало и с коса в ръцете!…