Когато човек говори на Бог — това е вяра.

Но когато Бог отговори на човека — това е шизофрения.