Евреин учи сина си на бизнес. Казва му:

— Представи си, че Моше Цимерман ни дължи пари и ги бави. Напиши му писмо!

Синът пише:

"Уважаеми г-н Цимерман!. Според нашите архиви Вие ни дължите определена сума пари, която трябваша да ни върнете миналата седмица. Надяваме се, че само поради разсеяност сте забравили да ни я изпратите".

— Не така! — казва бащата. — Трябва по-кратко.

Синът пак пише:

"Г-н Цимерман, надявам се не сте забравили, че ни дължите известна сума пари".

— По-кратко! — коментира пак бащата.

Синът пак сяда да пише:

"Г-н Цимерман, върнете ни парите."

Бащата се ядосва и казва:

— Колко пъти да ти повтарям, че бизнес писмо се пише кратко. Ето така:

"Моше, кога?"