Уважаеми дами. Знакът "изпреварването забранено" важи не само за червени и черни автомобили!