На чукчата му попаднали отнякъде сума пари, и к'во да ги прави — вложил ги в банка. Здрав влог, едър спестител един вид, изпращат го с уважение.

На другия ден обаче чукчата пак пристига в банката.

— Тегля си парите.

— Ама как, ама защо…

Тегли и това е. Ама си ги иска и в чисто нови банкноти. Какво да го правят — клиент. Нареждат му един куп нови банкноти. Сяда в един ъгъл, брои ги, и отива пак на касата.

— Пак ги внасям.

Клиент, какво да го правят… Издават му нова книжка, изпращат го с уважение. На излизане чукчата вика:

— Утре пак ще дойда да си ги преброя.