Правилник на шефа

1. Шефът има право.

2. Шефът винаги има право.

3. В малко вероятния случай, когато някой подчинен има право, автоматично влизат в сила чл.1 и чл.2.

4. Шефът не спи, той почива.

5. Шефът не пие, той дегустира.

6. Шефът не закъснява, той е възпрепятстван.

7. Шефът не напуска работното си място, той просто е необходим другаде.

8. Шефът никога не чете вестник в кабинета си, той се информира.

9. Шефът не фамилиарничи със секретарката, той я образова.

10. Който влиза със собствени идеи при шефа, излиза с идеи на шефа.

11. Шефа мисли за всички.

12. Колкото повече човек мисли като шефа, толкова повече напредва в службата.

13. Шефа никога не допуска грешки, той оставя тази възможност за другите.

14. Колко повече критикувате шефа, толкова по-малка става заплатата ви.