— Връщам се от командировка. В гардероба — нищо, в банята — нищо. В хладилника, също.

— А жена ти?

— Не бе, не съм женен, обрали са ме.