Жена ми си търси телефона под дивана, докато си свети с него. Ще продължа да я наблюдавам…