Отишъл чукчата на екскурзия в Африка. Връща се след един месец и съплеменниците го разпитват:

— Видя ли някоя зебра?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Ами, като елен, само че черно-бяло.

— А жираф видя ли?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Ами, като елен, само че с много дълга шия и на петна.

— А крокодил видя ли?

— Видях.

— И как изглежда?

— Нали сте виждали северен елен?

— Виждали сме.

— Е, северния елен няма нищо общо с крокодила.