Изучава Петка история на древния Рим и се обръща към Чапаев за консултация:

— Василий Иванич, чета си аз тука "Патрициите повикаха хетери и организираха оргия". Но не ми е ясно, какво е това оргия?

— Оргията, Петка, това си е разпивка.

— А хетерите, какво са?

— Хетерите, това са проститутки.

— До тук ми стана ясно Василий Иванич, но кои са патрициите?

— Виж Петка, това вече е печатна грешка. Трябва да са били партийците.