— Не, момчета, моята вяра не ми дава да пия.

— Какво, мюсюлманин ли си?

— Не, жена ми така се казва. Вяра. 96 килограма. Арматуристка.