Жената, излизайки от банята:

— Скъпи, свалила съм два килограма!

Мъжа, скептично, без да отделя поглед от телевизора:

— Да се беше претеглила след като се гримираш…