Родители питат сина си:

— Какво учите в училище по рисуване?

— Вече цяла година рисуваме мама.

— Ама как така, нищо друго ли?

— Ами всеки път учителя влиза, поглежда ни намръщено и казва: „Рисувайте, вашата мама!“…