— Детенце, защо гледаш толкова мрачно, защо не си играеш с приятелите?

— Нямам приятели, сгази ги валяк.

— А тогава защо не си с родителите?

— И тях ги сгази валяк.

— А баба и дядо?

— И тях ги сгази валяк.

— И ти никого ли си нямаш?

— Имам си валяк…