— Мамо, защо тате е плешив?

— Защото е много умен и мъдър.

— А ти защо имаш такава хубава и гъста коса?

— Я млъквай и яж!…