Студентска мъдрост:

„Странно — като чета учебника преди изпит — все едно аз съм го писал, а като ме изпитват — все едно някой друг го е чел…“