— Мамо, в училище все ми казват, че съм много разсеяна!

— Момиченце, майка ти живее в съседния вход!