Завели малкия Иванчо на психолог. След няколко минути той излязъл, а психоложката поканила родителите му. Прокашляла се и казала:

— Трябва да поговорим за вашето отношение към него. Детето ви си мисли, че се казва „Иванчомлъкнибе“…