Уважаеми млади дами, които може би съм нагрубил, обидил или наранил! Мили мои, не се тревожете за нищо — намери се такава проклетия, която ми отмъсти за всички вас!