Един мъж всяка вечер пиел много с приятелите и се прибирал късно през нощта. На жена му й писнало и решила да му скрои номер. Когато се прибрал за пореден път в несвяст, тя взела един презерватив, отворила го и му го пъхнала отзад. Следващата вечер мъжът се прибрал веднага след работа и трезвен. Седял си цяла вечер на масата с чаша вода и гледал мрачно. На втория ден — също, на третия — също.

Жена му го попитала:

— Няма ли да отидеш да пийнеш с приятелите?

А той въздъхнал тежко и казал:

— Нямам аз вече приятели…