Пътувал си един мъж сутринта в претъпкания трамвай за работа и изведнъж някой му изсъскал в ухото:

— Рогоносец!

Мъжът не видял кой е и се зачудил, но не направил нищо. Вечерта жена му се държала обичайно и той решил да не повдига въпроса. На следващия ден отново пътувал мъжът за работа и отново същият глас изсъскал в ухото му:

— Рогоносец!

Когато вечерта мъжът се прибрал от работа, той вдигнал скандал на жена си. Тя отговорила:

— Как може да му се връзваш на някакъв? Кой го знае кой е и какъв е! Сигурно е някой ненормалник!

Мъжът се успокоил. На следващия ден в трамвая отново чул гласа:

— Рогоносец! И клюкар!…