Семейна двойка на средна възраст седи късно вечерта пред телевизора и гледа порно. По едно време мъжът казва:

— Хайде вече да си лягаме.

— Ти си лягай, а аз ще остана, за да видя дали накрая тези двамата ще се оженят…