Малкият Иванчо се заиграл в стаята си и родителите му решили да се усамотят в спалнята. По някое време на Иванчо му доскучало и тръгнал да ги търси. Надникнал през ключалката на спалнята и видял какво се случва там. След малко се запътил към стаята си и си замърморил:

— Да бе, да, а на мене не ми дават да си бъркам в носа…