Трима приятели ходели редовно за риба, но веднъж третият не дошъл. Единият пита:

— Какво стана, Пешо защо не дойде?

— Жена му не го пуска.

— И той какво каза?

— Той каза, че така му е писнало от нея, че му идва да си откъсне ушите, за да не я слуша и да си ги залепи на очите, че да не я и вижда…