Във времената на болестта „Луда крава“ мъж и жена вечерят в един ресторант.

Мъжът:

— Келнер, за мен една телешка пържола.

— Господине, ами „Лудата крава“?

— А-а, тя може да си поръча и сама.