В сегашни времена едни младоженци решили да се заселят в малко градче в Средния запад в САЩ. Както му било реда отишли и да се запишат в местната църква. Отчето ги изслушал любезно и накрая казал:

— Разбира се, ще се присъедините към нас, но тук имаме обичай да подлагаме на изпитание новите членове, за да разберем дали са достойни. Като за вас определям следното — няма да правите секс 30 дни.

Младоженецът:

— Ама как, не може ли нещо друго, ние сме младоженци!

— Не може! Ако е лесно — то какво изпитание е! — отсякъл свещеникът.

Тръгнали си умърлушени. Ама няма как — искали да се присъединят към местното общество, решили да се подложат. Дните се нижели бавно и мъчително, минала седмица, после втора, после трета… Някъде около 27-ия ден младежът отишъл пак при свещеника засрамен, гледа си в обувките и започва да мрънка неуверено:

— Ами то… отче, виж то… ние без да искаме… то така се получи, бяхме в магазина и жена ми се наведе да вземе една консерва… и беше с къса пола… а не може ли да ни измислиш нещо друго, виж, ние почти бяхме успели…

Отчето обаче много се ядосал:

— Марш оттук, да не съм ви видял повече, кракът ви да не е стъпил тук!

Младежът тръгнал да излиза и си замърморил:

— Хм, тия нещо са се наговорили. И собственикът на магазина каза същото…