Нане се събужда в събота в 7 сутринта от шум. Отваря прозореца и гледа Вуте тупа килим.

— Какво правиш бе?

— Тупам.

— Е оти не спиш?

— А-а, я спах кога се жених…