Дете разглежда стара семейна снимка на баба си и дядо си и пита:

— Дядо, защо на снимката ти седиш, а баба е права, така не е кавалерско?

— Защото тази снимка е правена след първата ни брачна нощ. На следващия ден аз не можех да си стоя на краката, а баба ти не можеше да седне…